ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ- 2020-2021

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ- 2020-2021

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ- 2020-2021

През учебната 2020-2021 година г-жа Анжела Димитрова сформира клуб "Аз творя" по програмата "Занимания по интереси". Учениците с удоволствие посещаваха занятията в клуба и изработваха мартеници,маски,, рисунки на различни теми.

В края на годината и за приключване на работата наклуба, г-жа Анжела Димитрова и учениците подредиха изложба, на която представиха творбите , изработени от тях . Поканени бяха директора  и учителите да разгледат изложбата.