ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2"

ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2"

От началото на учебната 2021-2022 година 67 ОУ „Васил Друмев“ започва  работа по проект по Операративна програма Наука и образование за интелигентен растеж по процедура ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2