БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

На 29 юни в ЧК в седмите класове  и в класовете на допълнително обучение се проведе час, посветен на Деня на безопасността на движение по пътищата. Г-жа Анюта Стоянова запозна учениците с материалите от ДА "Безопастност на движението по пътищата".