НОМАДСКАТА КЛАСНА СТАЯ

НОМАДСКАТА КЛАСНА СТАЯ

НОМАДСКАТА КЛАСНА СТАЯ

      Проектът   The  Beit Projekt - Номадска класна стая събира деца от различни социални среди, с цел да ги въведе в демократичните морални ценности. Превръща обектите на културното наследство в тема и инструмент за граждански, социален и културен размисъл. Представя нови образователни инструменти, технологии и среда, като метод за обучение. Учениците от 7 клас на 67 ОУ "Васил Друмев" се включиха с желание в проекта- на 6 и 7 октомври в дейностите по проекта участват учениците от 7 б клас, а на 10 и 11 октомври- учениците от 7 а клас.