ОБЯВА- образователен медиатор

ОБЯВА- образователен медиатор

Обявата за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" е качена в сайта на училището в раздел ДОКУМЕНТИ, подраздел 2020-2021 учебна година.