Заповед относно коледната ваканция и започване на учебни занятия 1-4 клас и ПГ на 04.01.2021 г. от 8,00 часа

Заповед относно коледната ваканция и започване на учебни занятия 1-4 клас и ПГ на 04.01.2021 г. от 8,00 часа

18.12.2020 г.

В меню документи, папка 2020-2021 учебна година

на сайта на 67 училище можете да се запознаете със заповедта на директора на 67 ОУ "Васил Друмев"- г-жа Галина Велинова, относно графика за коледната ваканция , както и започване на учебни занятия за учениците от 1-4 клас  и Подготвителните групи от 04.01.2021 г. от 8,00 часа.