ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

 

Записването на ученици за първи клас за учебната 2022-2023 година е от 06.06 до 17:00 ч. на 17.06.2022 година.

Списък с класираните на 10-во класиране:

Класиране през ИСОДЗ

  Инициали Номер Точки
1. АЙК 15005734 Четвърта група 9 т.
2. АСК 15011339 Четвърта група 0 т.
3. АРН 15005330 Четвърта група 4 т.
4. АРМ 15010576 Четвърта група 4 т.
5. БСК 16008486 Четвърта група 5 т.
6. БРЯ 15008783 Четвърта група 0 т.
7. ББП 15012762 Четвърта група 4 т.
8. БВБ 15011553 Четвърта група 4 т.
9. ВВК 15009005 Четвърта група 4 т.
10. ВАЙ 15007415 Четвърта група 9 т.
11. ВМА 16012451 Четвърта група 0 т.
12. ГДК 15010765 Четвърта група 4 т.
13. ДТД 15012770 Четвърта група 4 т.
14. ЕЕК 15012918 Четвърта група 4 т.
15. ЖИС 15012322 Четвърта група 9 т.
16. ЛГМ 15009106 Четвърта група 0 т.
17. ЛНБ 16012374 Четвърта група 0 т.
18. МКА 15001441 Четвърта група 15 т.
19. ММА 16010313 Четвърта група 4 т.
20. МТД 15011939 Четвърта група 0 т.
21. НКК 15007388 Четвърта група 0 т.
22. ОСР 14012419 Четвърта група 5 т.
23. ПТН 15012777 Четвърта група 4 т.
24. ПЮН 15012244 Четвърта група 4 т.
25. РЖХ 15011384 Четвърта група 4 т.
26. РЗН 15012246 Първа група 4 т.
27. РТК 15012778 Четвърта група 4 т.
28. ССМ 15001618 Четвърта група 4 т.
29. СГР 15012247 Четвърта група 9 т.
30. САС 15012912 Четвърта група 4 т.
31. ТСК 16008487 Четвърта група 5 т.
32. ТСМ 15001751 Четвърта група 9 т.
33. ЦАВ 15012325 Четвърта група 4 т.

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2022-2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас в училище (ИСОДЗ) на адрес :

https://kg.sofia.bg#calendar