История и патрон на училището

По-важни дати от живота и творчеството на Васил Друмев

1840-1841        - роден в гр. Шумен

1847-1856        - ученик в шуменското училище

1856г.               - участва в първото театрално представление

1858 г.              - стипендиант в Одеса, ученик в Семинарията

1860 г.              - излиза от печат повестта "Нещастна фамилия"

1861 г.              - участник в легията на Раковски

1864 г.             - написва повестта "Ученик и благодетели"

1865-1869 г.    - в Киевската духовна академия

1869 г.            - учител в Браила

1872 г.           - написва драмата "Иванко"

1873 г.           - приема духовен сан

1874 г.           - епископ Климент Браницки

1878 г.          - наместник на българския екзарх в София

1879-1880 г. - министър-председател и министър на  народното просвещение

1884 г.           - В.Друмев - митрополит Климент Търновски

1885 г.          - председател на Българския червен кръст

1886 г.          - министър - председател  ( 3 дни)

1893-1894 г. - на заточение в Гложенския манастир

1901 г. , 10 юли - умира в София, погребан във В.Търново

 

Из историята на училището

През 1932 година в квартал "Баталова воденица" се създава инициативен комитет от родители за построяване на квартално училище. Същият комитет е избрал и името на училището- Васил Друмев.

   Първата копка е направена пред много хора от квартала, ученици, учители и в присъствието на свещеник. В голям изкоп е поставен огромен дялан витошки камък, а от името на инициативния комитет е поставена продълговата стъкленица в метална обвивка с послание към бъдещите поколения. Посланието е написано от главния учител Байкушев, свещеника и член на инициативния комитет и съдържа послание училището да бъде вечно живо огнище за просвета и родолюбие, а възпитаниците му да са достойни граждани на Родината си.

   През октомври 1935 година новопостроената сграда отваря врати за учениците от квартала и намиращото се в съседство училище "Неделя Петкова", обединени в едно начално училище с патрон Васил Друмев.

По повод откриването на новата сграда Емануил Поп димитров пише кантата за Васил Друмев. По- късно преподавателят в консерваторията Атанас Гърдев - съпруг на Милка Гърдева, учителка в училището, нотира кантата и така училището се сдобива с химн.

   През 2003 година е създаден нов химн по текст на Георги Цоев и музика на Стефка Колева - учител в 67 ОУ.

През 1948 година началното училище прераства в основно с директор Роглев. Следващите директори са: Мария Иванова, Никола Янев, Верка Вълкова, Шишманова, Лиляна Флорова, Снежанка Василева, Красимир Вълков и в момента Галина Велинова.

От 1961 година квартал "Баталова воденица" коренно се преобразява. На мястото на старите къщи се строят многоетажни блокове.

С разрастването на комплекса нараства броя на учениците и затова се построява ново крило на училището.

През 1971 година кварталът е преименуван на ж.к. "Сердика".

Днес сградата е основно ремонтирана, приветлива и уютна. Условията за обучение и спорт са отлични .

Учебните занятия се провеждат на една смяна.

67 ОУ има голям физкултурен салон- обновен и ремонтиран, а  дворът е преасфалтиран и с обособени спортни площадки и игрища за футбол, хокей на трева и ръгби; волейбол и баскетбол, тенис на корт.

През 2002 година е открита музейна сбирка, събрала експонати за живота и делото на патрона Васил Друмев и историята на 67 училище.

В училищния двор е изграден православен храм"Свети Преподобни Паисий Хилендарски", тържествено осветен  и открит на 29 март 2009 година.

Разполагаме със съвременна материално-техническата база: уютни класни стаи, два компютърни кабинета с достъп до интернет, богата училищна библиотека, кабинет по музика с колекция духови и други инструменти, конферентна зала, бюфет, медицинско обслужване, видеонаблюдение. С учениците работят опитни и компетентни педагози, психолог и ресурсен учител.

Наред със задължителните предмети, широко застъпени са и извънкласните дейности: духов оркестър, вокална група и мажоретен състав, спорт, компютърно моделиране, приложни изкуства и забавна математика.

Като водеща институция и партньори сме работили по много проекти:

  • Проект  "Изграждане на модел за квалифициране в проблемно и проектно базирано образование- история и култура на ромите към ЦОИДУЕМ
  • Проект "Училище за амбиции-1"
  • Проект "Училище за амбиции -2"
  • Проект УСПЕХ
  • Проект "Твоят час"- 1 и 2
  • Проект "Подкрепа за успех" и др.