Прием в първи клас

Прием в първи клас

Уважаеми родители, след трето класиране на ученици за първи клас за учебната 2020-2021 година,  има

2 свободни места

 

Уважаеми родители , след второто класиране на ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година  има

2 свободни места.

 

Уважаеми родители, след първото класиране на приетите ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година има

2 свободни места.

Подаване на заявления за второ класиране: от 09.06.2020 г. до 14.06.2020 г.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране-15.06.2020 г. в 18,00 часа

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат, освен по електронен път и на място в 67 ОУ „Васил Друмев“.

Работно време на училищната комисия: всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg ,  на телефон 02 9433183  или  на  67 _school@mail.orbitel.bg  и тел.: 028223621 .

 

Уважаеми родители,

Започна кампанията  за прием на първокласници. Можете да се запознаете с приема на 67 ОУ "Васил Друмев", графика на дейностите, сроковете за прием на документи, както и записването на ученици за учебната 2020/2021 година.

 

В секцията ще намерите информация и за прилежащия район на училището, заявление за кандидатстване, критериите за класиране на Столична община.

Обръщаме внимание, че според последните уточнения на Столична община децата, които имат братя и сестри до 12 годишна възраст, учещи в училището, попадат в първа група при класирането.

 

Във връзка с епидемията COVID-19 приемането на документи ще става предимно по електронен път!