ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 67 ОУ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 67 ОУ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 67 ОУ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

Правилата за работа в 67 ОУ "Васил Друмев"  в условията на  COVID-19 през учебната 2020-2021 година са качени на сайта на училището в раздел ДОКУМЕНТИ, подраздел УЧЕБНА 2020-2021 г.