Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

    Във връзка с кариерното ориентиране на учениците от 7 клас, на 25 юни 2020 година в 67 ОУ "Васил Друмев" се проведе среща  с представители на професионална гимназия по текстил и кожени изделия. Представителите от ПГТКИ запознаха учениците със специалностите  с цел мотивация на учениците да продължат образованието си при тях. 

     Бяха поканени и ученици , обучаващи се в СФО с цел да бъдат мотивирани да продължат образованието си в следващата образователна степен, важно за бъдещата им професионална реализация.