ПРИКАЗКИ ЗА ГОРАТА

ПРИКАЗКИ ЗА ГОРАТА

ПРИКАЗКИ ЗА ГОРАТА

На 13 октомври 2021 г. в 67 ОУ «Васил Друмев» се проведоха открити  уроци  с учениците от 3 и 5 клас на тема «Приказки за гората».

Уроците са свързани с инициативата на Изпълнителната агенция на горите и РУО София-град с цел популяризиране на лесовъдската професия чрез образователни  занимания за деца и ученици.

В двора на училището пристигна Образователното фургонче, оборудвано с игри, постери за гората и климата, кръговрата на природата и ролята на всеки от нас за запазване на планетата.

В два поредни часа учениците от 3 и 5 клас бяха на двора и се запознаха с обитателите на горите, дейностите , свързани с опазването на горите чрез постери и много забавни игри, в които учениците бяха дейни участници.