НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН- 2020 г.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН- 2020 г.

През учебната 2020-2021 година 67 ОУ "Васил Друмев" ще работи по следните Национални програми на МОН:

  • Национална програмаОсигуряване на съвременна образователна среда“  Модул „Културните институции като образователна среда“

  • Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“  Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“