Национални програми на МОН - 2019 г.

Национални програми на МОН - 2019 г.

Национални програми на МОН - 2019 г.

През учебната 2019 -2020 година, 67 ОУ ще работи по следните национални програми:

  1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

 Модул „Културните институции като образователна среда “

  1. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

 

  1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;