Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

В проекта са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ и математика.

Формирани са 24 групи-12 групи по български език и литература и 12 групи по математика.. В малки групи учениците работят с по-гголямо желание и напредват според възможностите си.