Процедура по набиране на предложения за доставка на продукти по схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко

Процедура по набиране на предложения за доставка на продукти по схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко

 

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за предоставяне на плодове и зеленчуци и мяко и млечни продукти в учебните заведения откривам процедура по набиране на предложения за доставката им. 

Срок: от 19.04.2019 година до 16.00 часа на 30.04.2019 година.

Място на подаване: сградата на 67 ОУ "Васил Друмев", адрус: ул. Гюешево №63

Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.